Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.1.6

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
tvayā khalu purāṇāni
setihāsāni cānagha
ākhyātāny apy adhītāni
dharma-śāstrāṇi yāny uta

Synonyma

ṛṣayaḥ — mudrci; ūcuḥ — řekli; tvayā — tebou; khalu — nepochybně; purāṇāni — dodatky k Vedám, které obsahují obrazná pojednání; sa-itihāsāni — spolu s historickými záznamy; ca — a; anagha — oproštěn od všech neřestí; ākhyātāni — vysvětlil; api — ačkoli; adhītāni — sečtělý; dharma-śāstrāṇi — písma, která naznačují správnou cestu k pokročilému životu; yāni — všechna tato; uta — řekli.

Překlad

Mudrci řekli: Slavný Sūto Gosvāmī! Jsi zcela oproštěn od veškerých neřestí. Dobře se vyznáš ve všech písmech duchovního života, a též v Purāṇách a jiných historických spisech, neboť jsi tato písma prostudoval pod patřičným vedením a byl jsi schopen je i vysvětlit.

Význam

Gosvāmī, neboli zplnomocněný představitel Śrī Vyāsadeva, musí být oproštěn od všech neřestí. Kali-yuga se vyznačuje čtyřmi hlavními neřestmi: 1) neoprávněným stykem se ženami, 2) masovým zabíjením zvířat, 3) požíváním omamných látek a 4) provozováním spekulativních hazardních her všeho druhu. Nežli se opováží usednout na vyāsāsan, musí být gosvāmī oproštěn od všech neřestí, ale navíc se musí vyznat ve zjevených textech Ved. I Purāṇy jsou součástí Ved, a stejně tak i Mahābhārata a Rāmāyaṇa. Ācārya nebo gosvāmī musí být zběhlý ve všech těchto textech, neboť jejich poslouchání a vysvětlení je důležitější než pouhá četba. Vštípit si toto poznání je možné pouze posloucháním a patřičným vysvětlováním. Naslouchat je śravaṇa a vysvětlovat je kīrtana. Metody śravaṇa a kīrtana jsou těmi nejdůležitějšími faktory při rozvoji duchovního života. Danou látku je schopen správně vysvětlit jen ten, kdo transcendentální poznání plně a dokonale pochopil pokorným posloucháním pravé autority.