Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.1.5

Verš

ta ekadā tu munayaḥ
prātar huta-hutāgnayaḥ
sat-kṛtaṁ sūtam āsīnaṁ
papracchur idam ādarāt

Synonyma

te — tito mudrci; ekadā — jednoho dne; tu — však; munayaḥ — mudrci; prātaḥ — ráno; huta — zažehnout; huta-agnayaḥ — obřadní oheň; sat-kṛtam — patřičné úcty; sūtam — Śrī Sūta Gosvāmī; āsīnam — posazen na; papracchuḥ — otázali se; idam — na toto (co následuje); ādarāt — s náležitým ohledem.

Překlad

Jednoho dne, poté co ukončili své ranní povinnosti zažehnutím obřadního ohně, nabídli velcí mudrci úctyhodné místo k sezení Śrīlovi Sūtovi Gosvāmīmu a otázali se ho s velkou pokorou na následující.

Význam

Ráno je nejlepší dobou k vykonávání duchovní služby. Velicí mudrci nabídli přednášejícímu Śrīmad-Bhāgavatamu na projev úcty vyvýšené místo k sezení, které se nazývá vyāsāsan, sedátko Śrī Vyāsadeva. Śrī Vyāsadeva je původní učitel všech lidí a ostatní učitelé jsou jeho zástupci. Zástupcem může být jen ten, kdo je schopen Śrī Vyāsadevovo učení dokonale předložit. Śrī Vyāsadeva vštípil poselství Śrīmad-Bhāgavatamu Śukadevovi Gosvāmīmu, a od něho se pak učil Śrī Sūta Gosvāmī. Všichni zplnomocnění zástupci Śrī Vyāsadeva v učednické posloupnosti jsou gosvāmī. Gosvāmī je člověk schopný opanovat své smysly a držet se cesty, kterou vytyčili předešlí ācāryové. Gosvāmī nemohou dávat přednášky o Bhāgavatamu jen tak podle svého umínění. Naopak. Pečlivě se snaží vykonat svou službu následováním svého předchůdce, který jim duchovní poselství předal tak, jak je.

Ten, kdo naslouchá Bhāgavatamu, je samozřejmě oprávněn klást otázky, aby správně porozuměl významu. Nelze je však klást vyzývavě. Je nutno se tázat se vší úctou k vypravěči i k námětu. Bhagavad-gītā tento pokorný postoj též doporučuje. Transcendentálním věcem se jednoduše musíme naučit pokorným nasloucháním ze správného zdroje. Z tohoto důvodu se mudrci s patřičnou úctou obrátili na Sūtu Gosvāmīho.