Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.1.17

Verš

tasya karmāṇy udārāṇi
parigītāni sūribhiḥ
brūhi naḥ śraddadhānānāṁ
līlayā dadhataḥ kalāḥ

Synonyma

tasya — Jeho; karmāṇi — transcendentální činy; udārāṇi — velkorysý; parigītāni — sdělovat; sūribhiḥ — velkými dušemi; brūhi — prosíme, vprávěj; naḥ — nám; śraddadhānānām — připraveni přijmout s úctou; līlayā — zábavy; dadhataḥ — zjevil se; kalāḥ — inkarnace.

Překlad

Jeho transcendentální činy jsou velkolepé a spanilé, a velcí mudrci jako Nārada je opěvují. Proto tě prosíme, vyprávěj nám o Jeho dobrodružstvích, která vykonává ve Svých různých inkarnacích. Jsme opravdu nedočkaví!

Význam

Nejvyšší Pán není nikdy nečinný, jak se někteří méně inteligentní lidé domnívají. Jeho činy jsou velkolepé a vznešené. Jeho stvoření, jak hmotná, tak i duchovní, jsou obdivuhodná a oplývají neuvěřitelnou různorodostí, o které se dozvíme z nádherných popisů od osvobozených duší jako jsou Śrīla Nārada, Vyāsa, Vālmīki, Devala, Asita, Madhva, Śrī Caitanya, Rāmānuja, Viṣṇusvāmī, Nimbārka, Śrīdhara, Viśvanātha, Baladeva, Bhaktivinoda, Siddhānta Sarasvatī a mnoho jiných seberealizovaných duší. Hmotná i duchovní stvoření jsou naplněna bohatstvím, krásou a poznáním. Duchovní říše je však krásnější, neboť zde existuje úplné poznání, blaženost a věčnost. Hmotná stvoření jsou dočasným a převráceným stínem duchovní říše. Lze je přirovnat ke kinu. Do kina většinou chodí lidé méně uvážliví, kteří tam hledají uspokojení v iluzorních obrázcích. Tito hloupí lidé se o realitu nezajímají. Raději se nechají uchlácholit falešnými představami, které považují za velmi velmi důležité. Lidé, kteří uvažují, by se spíše měli nechat vést velikými mudrci jako je Vyāsa a Nārada. Tak dospějí k závěru, že věčné království Boží je mnohem příjemnější a větší, nežli jsou hmotná stvoření. Navíc je království Boží stále naplněno blahem a poznáním. Ti, kteří činnosti Pána a Jeho transcendentální říši neznají, získávají milost Pána, když sestupuje jako inkarnace a Svými dobrodružnými činy projevuje věčnou blaženost Své společnosti v transcendentální říši. Když se zjevuje v tomto světě, činí tak především proto, aby na Sebe upoutal pozornost podmíněných duší hmotného světa. Některé z nich se marně snaží užívat falešného smyslového požitku, zatímco jiné čistě popírají svou opravdovou existenci v duchovním světě; tyto méně inteligentní osoby spadají do kategorií ploduchtivých pracovníků (karmīch) a spekulujících myslitelů (jñānīnů). Nad těmito dvěma kategoriemi jsou transcendentalisté, známí též pod názvem sātvatové neboli oddaní. Oddaný se nezabývá nezřízeným hmotným konáním a nestojí ani o hmotné spekulace. Zato se stále zaměstnává v pozitivní službě Pánu. Tímto způsobem dosáhne nejvyššího duchovního prospěchu, o kterém karmī a jñānī ani nesní.

Protože je Pán svrchovaným vládcem nad hmotnými a duchovními světy, projevuje se také v různých inkarnacích, kterých je prakticky nekonečné množství. Inkarnace jako Brahmā, Rudra, Manu, Pṛthu a Vyāsa jsou inkarnace v rámci hmotného stvoření. Naproti tomu inkarnace jako Rāma, Narasiṁha, Varāha a Vāmana jsou čistě transcendentální. Śrī Kṛṣṇa je však zdrojem veškerých inkarnací a je proto uznáván jako příčina všech příčin.