Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.1.12

Verš

sūta jānāsi bhadraṁ te
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
devakyāṁ vasudevasya
jāto yasya cikīrṣayā

Synonyma

sūta — ó Sūto Gosvāmī; jānāsi — ty víš; bhadram te — budiž požehnán; bhagavān — Osobnost Božství; sātvatām — čistých oddaných; patiḥ — ochránce; devakyām — v lůně Devakī; vasudevasya — Vasudevem; jātaḥ — narozen z; yasya — za účelem; cikīrṣayā — vykonávat.

Překlad

Budiž požehnán, ó Sūto Gosvāmī! Však ty víš, za jakým účelem se Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, zjevil v lůně Devakī jako syn Vasudeva.

Význam

Slovo bhagavān označuje Všemohoucího Boha, který je vládcem veškerého bohatství, vší síly, slávy, krásy, poznání a odříkání. Je ochráncem Svých čistých oddaných. Bůh projevuje svou náklonnost všem stejnou měrou; přesto však jeví zvláštní náklonnost Svým oddaným. Sat znamená Absolutní Pravda. Ti, kteří jsou služebníky Absolutní Pravdy, se nazývají sātvatové. Osobnost Božství, ochránce těchto čistých oddaných, se proto nazývá “ochránce sātvatů”. Slova bhadraṁ te, “budiž požehnán”, prozrazují skutečnost, že mudrci chtěli, aby jim přednášející (Śrī Sūta Gosvāmī) objasnil Absolutní Pravdu. Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se nejprve zjevil Devakī, ženě Vasudeva. Vasudeva je symbolem transcendentální situace, při které se Svrchovaný Pán zjevuje.