Skip to main content

Text 72

Text 72

Verš

Texto

pakṣi-tīrtha dekhi’ kaila śiva daraśana
vṛddhakola-tīrthe tabe karilā gamana
pakṣi-tīrtha dekhi’ kaila śiva daraśana
vṛddhakola-tīrthe tabe karilā gamana

Synonyma

Palabra por palabra

pakṣi-tīrtha dekhi' — po návštěvě místa známého jako Pakši-tírtha; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; vṛddhakola-tīrthe — na posvátné místo zvané Vriddhakóla; tabe — potom; karilā gamana — šel.

pakṣi-tīrtha dekhi’ — tras visitar el lugar llamado Pakṣi-tīrtha; kaila — hizo; śiva daraśana — visitar el templo del Señor Śiva; vṛddhakola-tīrthe — al lugar sagrado de Vṛddhakola; tabe — entonces; karilā gamana — fue.

Překlad

Traducción

V Pakši-tírtě Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Pána Śivy a potom šel na poutní místo zvané Vriddhakóla.

En Pakṣi-tīrtha, el Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu visitó el templo del Señor Śiva. De allí fue a Vṛddhakola, el lugar de peregrinaje.

Význam

Significado

Pakši-tírtha, zvaná též Tirukádi-kundam, se nachází asi čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Činlipatu. Leží sto padesát metrů vysoko v horském pásmu zvaném Védagiri nebo také Védáčalam. Je tam chrám Pána Śivy a místní božstvo se jmenuje Vedagirīśvara. Každý den tam přilétají dva ptáci, aby od chrámového kněze dostali jídlo, a říká se, že tam létají už od nepaměti.

Pakṣi-tīrtha, llamado también Tirukāḍi-kuṇḍam, está a unos catorce kilómetros al sudeste de Ciṁlipaṭ. Tiene una elevación de ciento cincuenta metros y está situada en la cadena montañosa de Vedagiri o Vedācalam. Hay en ella un templo del Señor Śiva, y la Deidad recibe el nombre de Vedagirīśvara. Hay dos pájaros que van allí todos los días a recibir alimentos del sacerdote del templo, y se cuenta que han estado haciéndolo desde tiempo inmemorial.