Skip to main content

Text 72

Text 72

Verš

Text

pakṣi-tīrtha dekhi’ kaila śiva daraśana
vṛddhakola-tīrthe tabe karilā gamana
pakṣi-tīrtha dekhi’ kaila śiva daraśana
vṛddhakola-tīrthe tabe karilā gamana

Synonyma

Synonyms

pakṣi-tīrtha dekhi' — po návštěvě místa známého jako Pakši-tírtha; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; vṛddhakola-tīrthe — na posvátné místo zvané Vriddhakóla; tabe — potom; karilā gamana — šel.

pakṣi-tīrtha dekhi’ — after visiting the place known as Pakṣi-tīrtha; kaila — did; śiva daraśana — visiting the temple of Lord Śiva; vṛddhakola-tīrthe — to the holy place known as Vṛddhakola; tabe — then; karilā gamana — went.

Překlad

Translation

V Pakši-tírtě Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Pána Śivy a potom šel na poutní místo zvané Vriddhakóla.

At Pakṣi-tīrtha, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu visited the temple of Lord Śiva. Then He went to the Vṛddhakola place of pilgrimage.

Význam

Purport

Pakši-tírtha, zvaná též Tirukádi-kundam, se nachází asi čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Činlipatu. Leží sto padesát metrů vysoko v horském pásmu zvaném Védagiri nebo také Védáčalam. Je tam chrám Pána Śivy a místní božstvo se jmenuje Vedagirīśvara. Každý den tam přilétají dva ptáci, aby od chrámového kněze dostali jídlo, a říká se, že tam létají už od nepaměti.

Pakṣi-tīrtha, also called Tirukāḍi-kuṇḍam, is located nine miles southeast of Ciṁlipaṭ. It has a five-hundred-foot elevation and is situated in a chain of hills known as Vedagiri or Vedācalam. There is a temple of Lord Śiva there, and the deity is known as Vedagirīśvara. Two birds come there daily to receive food from the temple priest, and it is claimed that they have been coming since time immemorial.