Skip to main content

Text 170

Text 170

Verš

Text

saundarya — kuṅkuma, sakhī-praṇaya — candana
smita-kānti — karpūra, tine — aṅge vilepana
saundarya — kuṅkuma, sakhī-praṇaya — candana
smita-kānti — karpūra, tine — aṅge vilepana

Synonyma

Synonyms

saundarya — Její osobní krása; kuṅkuma — červený prášek zvaný kuṅkuma; sakhī-praṇaya — Její láska k Jejím společnicím; candana — santálová pasta; smita-kānti — sladkost Jejího úsměvu; karpūra — kafr; tine — těmito třemi věcmi; aṅge — tělo; vilepana — potírá.

saundarya — Her personal beauty; kuṅkuma — a red powder known as kuṅkuma; sakhī-praṇaya — Her love for Her associates; candana — the sandalwood pulp; smita-kānti — the sweetness of Her smile; karpūra — camphor; tine — by these three things; aṅge — on the body; vilepana — smearing.

Překlad

Translation

„Osobní krása Śrīmatī Rādhārāṇī je červený kuṅkumový prášek, láska k Jejím společnicím je santálová pasta a sladkost Jejího úsměvu je kafr. Směsí toho všeho je potřené Její tělo.“

“Śrīmatī Rādhārāṇī’s personal beauty is the reddish powder known as kuṅkuma, Her affection for Her associates is sandalwood pulp, and the sweetness of Her smile is camphor. All these, combined together, are smeared over Her body.