Skip to main content

Text 158

ТЕКСТ 158

Verš

Текст

sukha-rūpa kṛṣṇa kare sukha āsvādana
bhakta-gaṇe sukha dite ‘hlādinī’ — kāraṇa
сукха-рӯпа кша каре сукха свдана
бхакта-гае сукха дите ‘хлдинӣ’ — краа

Synonyma

Пословный перевод

sukha-rūpa — ztělesnění blaženosti; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; sukha — štěstí; āsvādana — vychutnávání; bhakta-gaṇe — oddaným; sukha — štěstí; dite — dát; hlādinī — energie blaženosti; kāraṇa — příčina.

сукха-рӯпа — живое воплощение счастья; кша — Господь Кришна; каре — совершает; сукха — блаженства; свдана — вкушение; бхакта-гае — всем преданным; сукха — блаженство; дите — доставлять; хлдинӣ — энергия наслаждения; краа — причина.

Překlad

Перевод

Pán Kṛṣṇa vychutnává všechny druhy transcendentální blaženosti, přestože je sám zosobněným štěstím. Štěstí, které prožívají Jeho čistí oddaní, je také projevem Jeho energie blaženosti.“

«Хотя Господь Кришна — воплощение счастья, Он наслаждается всеми видами духовного блаженства. Блаженство, которое испытывают преданные Кришны, также проявлено Его энергией наслаждения».