Skip to main content

Text 158

Text 158

Verš

Text

sukha-rūpa kṛṣṇa kare sukha āsvādana
bhakta-gaṇe sukha dite ‘hlādinī’ — kāraṇa
sukha-rūpa kṛṣṇa kare sukha āsvādana
bhakta-gaṇe sukha dite ‘hlādinī’ — kāraṇa

Synonyma

Synonyms

sukha-rūpa — ztělesnění blaženosti; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; sukha — štěstí; āsvādana — vychutnávání; bhakta-gaṇe — oddaným; sukha — štěstí; dite — dát; hlādinī — energie blaženosti; kāraṇa — příčina.

sukha-rūpa — embodiment of pleasure; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; kare — does; sukha — happiness; āsvādana — tasting; bhakta-gaṇe — unto the devotees; sukha — happiness; dite — to give; hlādinī — the pleasure potency; kāraṇa — the cause.

Překlad

Translation

Pán Kṛṣṇa vychutnává všechny druhy transcendentální blaženosti, přestože je sám zosobněným štěstím. Štěstí, které prožívají Jeho čistí oddaní, je také projevem Jeho energie blaženosti.“

“Lord Kṛṣṇa tastes all kinds of transcendental happiness, although He Himself is happiness personified. The pleasure relished by His pure devotees is also manifested by His pleasure potency.