Skip to main content

Text 157

Text 157

Verš

Text

kṛṣṇake āhlāde, tā’te nāma — ‘hlādinī’
sei śakti-dvāre sukha āsvāde āpani
kṛṣṇake āhlāde, tā’te nāma — ‘hlādinī’
sei śakti-dvāre sukha āsvāde āpani

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇake — Śrī Kṛṣṇovi; āhlāde — přináší potěšení; tā'te — proto; nāma — jméno; hlādinī — energie blaženosti; sei śakti — tuto energii; dvāre — skrze; sukha — štěstí; āsvāde — vychutnává; āpani — Pán Kṛṣṇa osobně.

kṛṣṇake — unto Kṛṣṇa; āhlāde — gives pleasure; tā’te — therefore; nāma — the name; hlādinī — pleasure-giving potency; sei śakti — that potency; dvāre — by means of; sukha — happiness; āsvāde — tastes; āpani — Lord Kṛṣṇa personally.

Překlad

Translation

„Energie zvaná hlādinī přináší Kṛṣṇovi transcendentální potěšení. Skrze tuto energii blaženosti Kṛṣṇa osobně vychutnává veškerou duchovní radost.“

“The potency called hlādinī gives Kṛṣṇa transcendental pleasure. Through this pleasure potency, Kṛṣṇa personally tastes all spiritual pleasure.