Skip to main content

Text 153

Text 153

Verš

Text

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate
viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyma

Synonyms

viṣṇu-śaktiḥ — energie Pána Viṣṇua; parā — duchovní; proktā — je řečeno; kṣetrajña-ākhyā — energie zvaná kṣetra-jña; tathā — a také; parā — duchovní; avidyā — nevědomost; karma — plodonosné činnosti; saṁjña — známá jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — takto známá.

viṣṇu-śaktiḥ — the potency of Lord Viṣṇu; parā — spiritual; proktā — it is said; kṣetrajña-ākhyā — the potency known as kṣetra-jña; tathā — as well as; parā — spiritual; avidyā — ignorance; karma — fruitive activities; saṁjñā — known as; anyā — other; tṛtīyā — third; śaktiḥ — potency; iṣyate — known thus.

Překlad

Translation

„,Původní energie Pána Viṣṇua je vyšší neboli duchovní a živé bytosti ve skutečnosti patří k této vyšší energii. Je zde však ještě jiná energie, které se říká hmotná, a ta je plná nevědomosti.̀“

“ ‘The original potency of Lord Viṣṇu is superior, or spiritual, and the living entity actually belongs to that superior energy. But there is another energy, called the material energy, and this third energy is full of ignorance.’

Význam

Purport

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (6.7.61).

This is a quotation from the Viṣṇu Purāṇa (6.7.61).