Skip to main content

Text 26

ТЕКСТ 26

Verš

Текст

īśvara-darśane prabhu preme acetana
sārvabhauma lañā gelā āpana-bhavana
ӣвара-даране прабху преме ачетана
срвабхаума ла гел пана-бхавана

Synonyma

Пословный перевод

īśvara-darśane — když uviděl Pána Jagannātha; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — v extázi lásky k Bohu; acetana — bezvědomý; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā gelā — vzal; āpana-bhavana — do svého domu.

ӣвара-даране — при виде Господа Джаганнатхи; прабху — Шри Чайтанья Махапрабху; преме — в экстазе любви к Богу; ачетана — потерявший сознание; срвабхаума — Сарвабхаума Бхаттачарья; ла гел — забрал; пана-бхавана — к себе домой.

Překlad

Перевод

„Caitanya Mahāprabhu se při spatření Pána Jagannātha dostal do extatické nálady a upadl do bezvědomí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho v tomto stavu vzal k sobě domů.“

«Увидев Господа Джаганнатху, Чайтанья Махапрабху пришел в экстаз и упал без сознания. В таком состоянии Его забрал к себе Сарвабхаума Бхаттачарья».