Skip to main content

Text 26

Text 26

Verš

Text

īśvara-darśane prabhu preme acetana
sārvabhauma lañā gelā āpana-bhavana
īśvara-darśane prabhu preme acetana
sārvabhauma lañā gelā āpana-bhavana

Synonyma

Synonyms

īśvara-darśane — když uviděl Pána Jagannātha; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — v extázi lásky k Bohu; acetana — bezvědomý; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā gelā — vzal; āpana-bhavana — do svého domu.

īśvara-darśane — by seeing Lord Jagannātha; prabhu — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — in the ecstasy of love of Godhead; acetana — unconscious; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā gelā — has taken; āpana-bhavana — to his own home.

Překlad

Translation

„Caitanya Mahāprabhu se při spatření Pána Jagannātha dostal do extatické nálady a upadl do bezvědomí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho v tomto stavu vzal k sobě domů.“

“Upon seeing Lord Jagannātha, Caitanya Mahāprabhu became ecstatic and fell unconscious, and Sārvabhauma Bhaṭṭācārya has taken Him to his home in this condition.