Skip to main content

Text 24

Text 24

Verš

Text

āmā-sabā chāḍi’ āge gelā daraśane
āmi-saba pāche āilāṅ tāṅra anveṣaṇe
āmā-sabā chāḍi’ āge gelā daraśane
āmi-saba pāche āilāṅ tāṅra anveṣaṇe

Synonyma

Synonyms

āmā-sabā — nás všechny; chāḍi' — opouštějící; āge — napřed; gelā — šel; daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; āmi-saba — my všichni; pāche — za Ním; āilāṅ — přišli jsme; tāṅra — Jeho; anveṣaṇe — v hledání.

āmā-sabā — all of us; chāḍi’ — leaving; āge — ahead; gelā — went; daraśane — to see Lord Jagannātha; āmi-saba — all of us; pāche — behind; āilāṅ — came; tāṅra — of Him; anveṣaṇe — in search.

Překlad

Translation

„Pán Caitanya Mahāprabhu naši skupinu opustil a vydal se napřed zhlédnout Pána Jagannātha. My jsme právě přišli a teď Ho hledáme.“

“Lord Caitanya Mahāprabhu left our company and walked ahead to see Lord Jagannātha. We have just arrived and are now looking for Him.