Skip to main content

Text 117

ТЕКСТ 117

Verš

Текст

āmāra sannyāsa-dharma cāhena rākhite
vātsalye karuṇā karena, ki doṣa ihāte
мра саннйса-дхарма чхена ркхите
втсалйе кару карена, ки доша ихте

Synonyma

Пословный перевод

āmāra — Mé; sannyāsa-dharma — předepsané zásady sannyāsu; cāhena — chce; rākhite — udržet; vātsalye — z rodičovské náklonnosti; karuṇā — milost; karena — prokazuje; ki — jaká; doṣa — chyba; ihāte — v této souvislosti.

мра — Мое; саннйса-дхарма — следование регулирующим принципам санньясы; чхена — хочет; ркхите — оградить; втсалйе — с отеческими чувствами; кару — милость; карена — делает; ки — в чем; доша — вина; ихте — его.

Překlad

Перевод

„Chová ke Mně rodičovské city a chce Mě ochránit, abych mohl dodržovat usměrňující zásady sannyāsīho. Co je na tom špatného?“

«Движимый отеческими чувствами, он хочет уберечь Меня от нарушения регулирующих принципов санньясы. Что в этом плохого?»