Skip to main content

Text 117

Text 117

Verš

Text

āmāra sannyāsa-dharma cāhena rākhite
vātsalye karuṇā karena, ki doṣa ihāte
āmāra sannyāsa-dharma cāhena rākhite
vātsalye karuṇā karena, ki doṣa ihāte

Synonyma

Synonyms

āmāra — Mé; sannyāsa-dharma — předepsané zásady sannyāsu; cāhena — chce; rākhite — udržet; vātsalye — z rodičovské náklonnosti; karuṇā — milost; karena — prokazuje; ki — jaká; doṣa — chyba; ihāte — v této souvislosti.

āmāra — My; sannyāsa-dharma — regulative principles of sannyāsa; cāhena — he wants; rākhite — to keep; vātsalye — out of paternal affection; karuṇā — mercy; karena — does; ki — what; doṣa — fault; ihāte — in this connection.

Překlad

Translation

„Chová ke Mně rodičovské city a chce Mě ochránit, abych mohl dodržovat usměrňující zásady sannyāsīho. Co je na tom špatného?“

“Out of paternal affection for Me, he wants to protect Me and see that I follow the regulative principles of a sannyāsī. What fault is there in this?”