Skip to main content

Text 161

Text 161

Verš

Texto

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa
śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

Palabra por palabra

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — a los pies de loto; yāra — cuyos; āśa — expectativa; caitanya-caritāmṛta — el libro titulado Caitanya-caritāmṛta; kahe — narra; kṛṣṇa dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Traducción

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Orando a los pies de loto de Śrī Rūpa y Śrī Raghunātha, deseando siempre su misericordia, yo, Kṛṣṇadāsa, narro el Śrī Caitanya-caritāmṛta, siguiendo sus pasos.

Význam

Significado

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k páté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje činnosti Sākṣi-gopāla.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al Capítulo Quinto del Madhya-līlā del Śrī Caitanya-caritāmṛta, que narra las actividades de Sākṣi-gopāla.