Skip to main content

Text 146

Text 146

Verš

Text

pratiṣṭhāra svabhāva ei jagate vidita
ye nā vāñche, tāra haya vidhātā-nirmita
pratiṣṭhāra svabhāva ei jagate vidita
ye nā vāñche, tāra haya vidhātā-nirmita

Synonyma

Synonyms

pratiṣṭhāra — pověsti; svabhāva — povaha; ei — tomto; jagate — ve světě; vidita — známá; ye — člověk, který; vāñche — netouží po tom; tāra — jeho; haya — je; vidhātā-nirmita — stvořená osudem.

pratiṣṭhāra — of reputation; svabhāva — the nature; ei — this; jagate — in the world; vidita — known; ye — the person who; vāñche — does not desire it; tāra — of him; haya — it is; vidhātā-nirmita — created by providence.

Překlad

Translation

I když se to člověku nemusí líbit, jeho pověst jde řízením osudu s ním. Transcendentální pověst oddaného je ve skutečnosti známá po celém světě.

Even though one may not like it, reputation, as ordained by providence, comes to him. Indeed, one’s transcendental reputation is known throughout the entire world.