Skip to main content

Text 82

Text 82

Verš

Text

daridra-brāhmaṇa-ghare ye pāilā muṣṭy-eka anna
ihāte santuṣṭa hao, chāḍa lobha-mana
daridra-brāhmaṇa-ghare ye pāilā muṣṭy-eka anna
ihāte santuṣṭa hao, chāḍa lobha-mana

Synonyma

Synonyms

daridra-brāhmaṇa — chudého brāhmaṇy; ghare — v domě; ye — cokoliv; pāilā — jsi dostal; muṣṭi-eka — jednu hrst; anna — jídla; ihāte — s tím; santuṣṭa hao — prosím spokoj se; chāḍa — vzdej se; lobha-mana — své chamtivosti.

daridra-brāhmaṇa — of a poor brāhmaṇa; ghare — at the home; ye — whatever; pāilā — You have gotten; muṣṭi-eka — one handful; anna — food; ihāte — in this; santuṣṭa hao — please be satisfied; chāḍa — give up; lobha-mana — Your greedy mentality.

Překlad

Translation

„Jsem chudý brāhmaṇa a Ty jsi přišel do Mého domu. Spokoj se tedy s tím malým množstvím jídla, které jsi dostal, a vzdej se prosím své chamtivosti.“

“I am a poor brāhmaṇa, and You have come to My home. Please be satisfied with whatever little food You have received and give up Your greedy mentality.”