Skip to main content

Text 176

Text 176

Verš

Texto

tomā-saba nā chāḍiba, yāvat āmi jība’
mātāre tāvat āmi chāḍite nāriba
tomā-saba nā chāḍiba, yāvat āmi jība’
mātāre tāvat āmi chāḍite nāriba

Synonyma

Palabra por palabra

tomā-saba — vás všech; — ne; chāḍiba — vzdám se; yāvat — dokud; āmi — Já; jība — budu žít nebo setrvám projevený; mātāre — matky; tāvat — celou tu dobu; āmi — Já; chāḍite — vzdát se; nāriba — nebudu schopen.

tomā-saba — a todos vosotros; — no; chāḍiba — voy a abandonar; yāvat — mientras tanto; āmi — Yo; jība — viva, o permanezca manifiesto; mātāre — madre; tāvat — mientras tanto; āmi — Yo; chāḍite — abandonar; nāriba — no voy a poder.

Překlad

Traducción

„Moji drazí přátelé, dokud setrvám projevený, nikdy se vás nevzdám. Ani své matky se nedokáži vzdát.“

«Mis queridos amigos, mientras permanezca manifiesto, nunca os abandonaré. Tampoco podría abandonar a Mi madre.»