Skip to main content

Text 215

ТЕКСТ 215

Verš

Текст

karmaṇy asminn anāśvāse
dhūma-dhūmrātmanāṁ bhavān
āpāyayati govinda-
pāda-padmāsavaṁ madhu
кармай асминн анвсе
дхӯма-дхӯмртман бхавн
пйайати говинда
пда-падмсава мадху

Synonyma

Пословный перевод

karmaṇi — při plodonosné činnosti; asmin — této; anāśvāse — i když nepřináší příznivý výsledek; dhūma-dhūmra-ātmanām — jejichž těla jen černají kouřem; bhavān — ty; āpāyayati — dáváš možnost pít; govinda-pāda-padma-āsavam — nektarový nápoj plynoucí z lotosových nohou Govindy; madhu — sladký.

кармаи — в деятельности ради плодов; асмин — в этом; анвсе — не приносящий результата; дхӯма-дхӯмра-тманм — чьи тела становятся черными от дыма; бхавн — ты; пйайати — дай возможность пить; говинда-пда-падма-савам — нектарный напиток, текущий с лотосных стоп Говинды; мадху — сладкий.

Překlad

Перевод

„  ,Zažehnutím obětního ohně jsme právě začali s touto plodonosnou činností, ale kvůli mnoha nedokonalostem v našem počínání si nejsme jisti výsledkem. Naše těla zčernala kouřem, ale ve skutečnosti nás těší nektar lotosových nohou Osobnosti Božství, Govindy, který ty rozdáváš.̀  “

„Мы только что разожгли жертвенный огонь, и наши тела почернели от дыма, но, поскольку наши действия несовершенны, у нас нет уверенности в том, что этот обряд принесет желанные плоды. Однако ты раздаешь нектар, текущий с лотосных стоп Личности Бога, Говинды, и мы с наслаждением пьем этот нектар“.

Význam

Комментарий

Tímto veršem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.18.12) byl osloven Sūta Gosvāmī na setkání velkých mudrců v Naimišáranji. Tito velcí mudrci byli vedeni Śaunakou, a Sūta Gosvāmī na jejich setkání přednášel o slavných činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni ṛṣiové tam tehdy zanechali rituálních obřadů, protože si nebyli jistí příznivým výsledkem. Všichni zúčastnění byli pokryti černým popelem, protože z ohně vycházelo hodně dýmu.

Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.18.12) произносят великие мудрецы в лесу Наймишаранья, обращаясь к Суте Госвами. Собрание мудрецов возглавлял Шаунака, а Сута Госвами рассказывал им о славных деяниях Верховной Личности Бога. В это время все риши, собравшиеся там, отказались доводить до конца свои обряды, так как у них не было уверенности в том, что эти действия принесут какие-либо плоды. Все участники этих церемоний были покрыты сажей от дыма жертвенных костров.