Skip to main content

Text 135

Text 135

Verš

Texto

nirodho ’syānuśayanam
ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
muktir hitvānyathā-rūpaṁ
svarūpeṇa vyavasthitiḥ
nirodho ’syānuśayanam
ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
muktir hitvānyathā-rūpaṁ
svarūpeṇa vyavasthitiḥ

Synonyma

Palabra por palabra

nirodhaḥ — stažení; asya — toho; anu — po; śayanam — když ulehne; ātmanaḥ — Nejvyššího Pána; saha — s; śaktibhiḥ — energiemi (okrajovou a vnější); muktiḥ — osvobození; hitvā — vzdávající se; anyathā — v jiné; rūpam — podobě; svarūpeṇa — s vlastní věčnou podobou; vyavasthitiḥ — zůstává.

nirodhaḥ — retraer; asya — de ésta; anu — después; śayanam — acostándose; ātmanaḥ — del Señor Supremo; saha — con; śaktibhiḥ — las energías marginal y externa; muktiḥ — liberación; hitvā — abandonando; anyathā — otra; rūpam — forma; svarūpeṇa — con la propia forma eterna; vyavasthitiḥ — permanecer.

Překlad

Traducción

„  ,Když Pán Mahā-Viṣṇu ulehne a stáhne (zničí) vesmírný projev, živé bytosti i ostatní energie vstoupí do Něho. Osvobození znamená nacházet se po opuštění tohoto proměnlivého hrubého i jemného těla ve své věčné, původní podobě.̀  “

«“Las entidades vivientes y otras potencias se fusionan en Mahā-Viṣṇu cuando el Señor Se acuesta y retrae [destruye] la manifestación cósmica. La liberación significa estar situado en la propia forma eterna original tras abandonar los cuerpos denso y sutil, que son mudables.”

Význam

Significado

Esta cita pertenece al Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.6).