Skip to main content

Text 135

Text 135

Verš

Text

nirodho ’syānuśayanam
ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
muktir hitvānyathā-rūpaṁ
svarūpeṇa vyavasthitiḥ
nirodho ’syānuśayanam
ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
muktir hitvānyathā-rūpaṁ
svarūpeṇa vyavasthitiḥ

Synonyma

Synonyms

nirodhaḥ — stažení; asya — toho; anu — po; śayanam — když ulehne; ātmanaḥ — Nejvyššího Pána; saha — s; śaktibhiḥ — energiemi (okrajovou a vnější); muktiḥ — osvobození; hitvā — vzdávající se; anyathā — v jiné; rūpam — podobě; svarūpeṇa — s vlastní věčnou podobou; vyavasthitiḥ — zůstává.

nirodhaḥ — winding up; asya — of this; anu — after; śayanam — lying down; ātmanaḥ — of the Supreme Lord; saha — with; śaktibhiḥ — the energies (marginal and external); muktiḥ — liberation; hitvā — giving up; anyathā — other; rūpam — form; svarūpeṇa — with one’s own eternal form; vyavasthitiḥ — staying.

Překlad

Translation

„  ,Když Pán Mahā-Viṣṇu ulehne a stáhne (zničí) vesmírný projev, živé bytosti i ostatní energie vstoupí do Něho. Osvobození znamená nacházet se po opuštění tohoto proměnlivého hrubého i jemného těla ve své věčné, původní podobě.̀  “

“ ‘The living entities and other potencies merge into Mahā-Viṣṇu as the Lord lies down and winds up [destroys] the cosmic manifestation. Liberation means being situated in one’s eternal, original form after giving up the changeable gross and subtle bodies.’

Význam

Purport

This is a quotation from Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.6).