Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.23

Verš

vāgbhiḥ stuvanto manasā smarantas
tanvā namanto ’py aniśaṁ na tṛptāḥ
bhaktāḥ śravan-netra-jalāḥ samagram
āyur harer eva samarpayanti

Synonyma

vāgbhiḥ — slovy; stuvantaḥ — modlící se k Nejvyšší Osobnosti Božství; manasā — myslí; smarantaḥ — vzpomínající; tanvā — tělem; namantaḥ — klanící se; api — i když; aniśam — neustále; na tṛptāḥ — nespokojení; bhaktāḥ — oddaní; śravat — roní; netra-jalāḥ — slzy z očí; samagram — celý; āyuḥ — život; hareḥ — Kṛṣṇovi; eva — pouze; samarpayanti — zasvěcují.

Překlad

„  ,Svými slovy se modlí k Pánu. Ve svých myslích na Pána neustále vzpomínají. Svými těly se Pánu klaní, a přes to všechno nejsou spokojení. To je povaha čistých oddaných. Z očí roní slzy a celé své životy zasvěcují službě Pánu.̀  “

Význam

Tento verš z Hari-bhakti-sudhodayi se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.29).