Skip to main content

Text 47

Text 47

Verš

Text

kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane
kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; kṛpā kare — prokáže svou milost; kona bhāgyavāne — nějaké šťastné osobě; guru — duchovního mistra; antaryāmi — Nadduše; rūpe — v podobě; śikhāya — učí; āpane — osobně.

kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; yadi — if; kṛpā kare — shows His mercy; kona bhāgyavāne — to some fortunate person; guru — of the spiritual master; antaryāmi — of the Supersoul; rūpe — in the form; śikhāya — teaches; āpane — personally.

Překlad

Translation

„Kṛṣṇa sídlí v srdci každé bytosti jako caitya-guru neboli duchovní mistr v nitru. Když nějaké šťastné podmíněné duši udělí svou milost, osobně ji poučí ohledně pokroku v oddané službě jako Nadduše zevnitř a duchovní mistr zvenčí.“

“Kṛṣṇa is situated in everyone’s heart as the caittya-guru, the spiritual master within. When He is kind to some fortunate conditioned soul, He personally gives him lessons so he can progress in devotional service, instructing the person as the Supersoul within and the spiritual master without.