Skip to main content

Text 46

ТЕКСТ 46

Verš

Текст

bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
sat-saṅgamo yarhi tadaiva sad-gatau
parāvareśe tvayi jāyate ratiḥ
бхавпаварго бхрамато йад бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самгама
сат-сагамо йархи тадаива сад-гатау
парварее твайи джйате рати

Synonyma

Пословный перевод

bhava-apavargaḥ — vysvobození z nevědomosti hmotné existence; bhramataḥ — bloudící; yadā — když; bhavet — má být; janasya — osoby; tarhi — tehdy; acyuta — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; sat-samāgamaḥ — společnost oddaných; sat-saṅgamaḥ — společnost oddaných; yarhi — když; tadā — tehdy; eva — jedině; sat-gatau — nejvyšší životní cíl nejpokročilejších oddaných; para-avara-īśe — Pán vesmíru; tvayi — Tobě; jāyate — objeví se; ratiḥ — náklonnost.

бхава-апаварга — освобождение от невежества материального существования; бхрамата — скитания; йад — когда; бхавет — должно быть; джанасйа — человека; тархи — в то время; ачйута — о Верховная Личность; сат-самгама — общение с преданными; сат-сагама — общение с преданными; йархи — когда; тад — тогда; эва — только; сат-гатау — высшая цель жизни; пара-авара-ие — Господь вселенной; твайи — к Тебе; джйате — появляется; рати — влечение.

Překlad

Перевод

„  ,Ó můj Pane, ó neklesající Nejvyšší Osobo! Když je živá bytost putující vesmíry způsobilá k vysvobození z hmotné existence, dostane příležitost sdružovat se s oddanými. V této společnosti se v ní probudí náklonnost k Tobě. Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší cíl nejpokročilejších oddaných a Pán vesmíru.̀  “

„О мой Господь! О непогрешимая Верховная Личность! Когда душа, скитаясь по вселенным, становится достойной освобождения от материального существования, она получает возможность общаться с преданными. Когда же она общается с преданными, в ней пробуждается влечение к Тебе. Ты Верховная Личность Бога, высшая цель совершенных преданных и повелитель мироздания“.

Význam

Комментарий

Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (10.51.53).