Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.30

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — ostatní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kteří se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — poté, co se povznesli; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — do nejvyššího postavení; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — protože neuctívají; yuṣmat — Tvoje; aṅghrayaḥ — lotosové nohy.

Překlad

„  ,Ó Ty, který máš lotosové oči! Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou již v tomto životě osvobození, aniž by Ti oddaně sloužili, musí mít nečistou inteligenci. I když podstupují přísnou askezi, kterou se povznesou na duchovní úroveň realizace neosobního Brahmanu, znovu poklesnou, protože opomíjejí uctívání Tvých lotosových nohou.̀  “

Význam