Skip to main content

Text 100

Text 100

Verš

Texto

yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagardheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam
yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagardheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

Synonyma

Palabra por palabra

yat — tu, která; martya-līlā — zábavy v tomto hmotném světě; aupayikam — vhodná pro; sva — své vlastní; yoga-māyā — duchovní energie; balam — silou; darśayatā — ukázal; gṛhītam — přijal; vismāpanam — úžasná; svasya — i pro Něho; ca — také; saubhaga-ṛdheḥ — nesmírného štěstí; param — svrchované; padam — sídlo; bhūṣaṇa — ozdob; bhūṣaṇa-aṅgam — její údy byly ozdoby.

yat — aquella que; martya-līlā — pasatiempos en el mundo material; aupayikam — la idónea para; sva — Suya propia; yoga-māyā — de la potencia espiritual; balam — la fuerza; darśayatā — mostrando; gṛhītam — aceptó; vismāpanam — que incluso producía asombro; svasya — para Él mismo; ca — también; saubhaga-ṛdheḥ — de abundante buena fortuna; param — suprema; padam — la morada; bhūṣaṇa — de adornos; bhūṣaṇa-aṅgam — los miembros de la cual eran los adornos.

Překlad

Traducción

„  ,Jako ukázku moci své duchovní energie projevil Pán Kṛṣṇa podobu, která se přesně hodila pro Jeho zábavy v hmotném světě. Tato podoba okouzlovala i Jeho a byla svrchovaným sídlem bohatství štěstí. Jeho údy byly tak krásné, že zvyšovaly krásu ozdob na různých částech Jeho těla.̀  “

«“Para mostrar la fuerza de Su propia potencia espiritual, el Señor Kṛṣṇa manifestó una forma idónea para Sus pasatiempos en el mundo material. Esa forma era maravillosa incluso para Él, y era la morada suprema de la riqueza de la buena fortuna. Sus miembros eran tan hermosos que aumentaban la belleza de los adornos que llevaba en diferentes partes del cuerpo.”

Význam

Significado

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.2.12) pochází z rozhovoru mezi Vidurou a Uddhavou. Uddhava tak začíná popisovat zábavy Śrī Kṛṣṇy v Jeho podobě projevené yogamāyou.

Este verso del Śrīmad-Bhāgavatam (3.2.12) corresponde a una conversación entre Vidura y Uddhava. Uddhava comienza así su explicación de los pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa en Su forma manifestada por yogamāyā.