Skip to main content

Text 222

Text 222

Verš

Text

dakṣiṇādho hasta haite vāmādhaḥ paryanta
cakrādi astra-dhāraṇa-gaṇanāra anta
dakṣiṇādho hasta haite vāmādhaḥ paryanta
cakrādi astra-dhāraṇa-gaṇanāra anta

Synonyma

Synonyms

dakṣiṇa-adhaḥ — nižší pravé; hasta — ruky; haite — od; vāma-adhaḥ — nižší levé ruce; paryanta — až k; cakra-ādi — počínaje diskem; astra-dhāraṇa — držení zbraní; gaṇanāra — počítání; anta — konec.

dakṣiṇa-adhaḥ — the lower right; hasta — hand; haite — from; vāma-adhaḥ — the lower left hand; paryanta — up to; cakra-ādi — beginning with the disc; astra-dhāraṇa — of holding the weapons; gaṇanāra — of counting; anta — the end.

Překlad

Translation

„Při určování pořadí se začíná u dolní pravé ruky a pokračuje se k pravé horní ruce, levé horní ruce a levé dolní ruce. Pán Viṣṇu je pojmenován podle pořadí zbraní, které drží ve svých rukách.“

“The procedure for counting begins with the lower right hand and goes to the upper right hand, the upper left hand, and the lower left hand. Lord Viṣṇu is named according to the order of the weapons He holds in His hands.