Skip to main content

Text 170

Text 170

Verš

Text

citraṁ bataitad ekena
vapuṣā yugapat pṛthak
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṁ
striya eka udāvahat
citraṁ bataitad ekena
vapuṣā yugapat pṛthak
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṁ
striya eka udāvahat

Synonyma

Synonyms

citram — úžasné; bata — ó; etat — tento; ekena — s jednou; vapuṣā — podobou; yugapat — zároveň; pṛthak — odděleně; gṛheṣu — v domech; dvi-aṣṭa-sāhasram — šestnáct tisíc; striyaḥ — všechny královny; ekaḥ — jeden Śrī Kṛṣṇa; udāvahat — oženil se.

citram — wonderful; bata — oh; etat — this; ekena — with one; vapuṣā — form; yugapat — simultaneously; pṛthak — separately; gṛheṣu — in the houses; dvi-aṣṭa-sāhasram — sixteen thousand; striyaḥ — all the queens; ekaḥ — the one Śrī Kṛṣṇa; udāvahat — married.

Překlad

Translation

„  ,Je úžasné, jak se Pán Śrī Kṛṣṇa, který nemá sobě rovného, expandoval na šestnáct tisíc stejných podob, aby se oženil se šestnácti tisíci královnami v jejich domech.̀  “

“ ‘It is astounding that Lord Śrī Kṛṣṇa, who is one without a second, expanded Himself in sixteen thousand similar forms to marry sixteen thousand queens in their respective homes.’

Význam

Purport

Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.69.2) Nārada Muni.

This verse is spoken by Nārada Muni in Śrīmad-Bhāgavatam (10.69.2).