Skip to main content

Text 87

Text 87

Verš

Text

yebā nāhi bujhe keha,śunite śunite seha,
ki adbhuta caitanya-carita
kṛṣṇe upajibe prīti,
jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita
yebā nāhi bujhe keha,śunite śunite seha,
ki adbhuta caitanya-carita
kṛṣṇe upajibe prīti,
jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita

Synonyma

Synonyms

yebā — kdokoliv; nāhi — ne; bujhe — chápe; keha — někdo; śunite śunite — když poslouchá a poslouchá; seha — ten; ki — jaké; adbhuta — úžasné; caitanya-carita — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; upajibe — rozvine; prīti — lásku; jānibe — pochopí; rasera — transcendentálních nálad; rīti — způsoby; śunilei — pouhým nasloucháním; baḍa — velký; haya — je; hita — prospěch.

yebā — whoever; nāhi — does not; bujhe — understand; keha — someone; śunite śunite — hearing and hearing; seha — he; ki — what; adbhuta — wonderful; caitanya-carita — pastimes of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇe — unto Kṛṣṇa; upajibe — will develop; prīti — love; jānibe — he will understand; rasera — of transcendental mellows; rīti — the ways; śunilei — simply by hearing; baḍa — great; haya — there is; hita — benefit.

Překlad

Translation

Pokud někdo ze začátku nerozumí, ale i tak pokračuje v opakovaném naslouchání, úžasné účinky zábav Pána Caitanyi probudí lásku ke Kṛṣṇovi. Postupně porozumí láskyplným vztahům mezi Kṛṣṇou, gopīmi a dalšími společníky z Vrindávanu. Všem se doporučuje stále pokračovat v naslouchání, protože to přináší nesmírný prospěch.

If one does not understand in the beginning but continues to hear again and again the wonderful effects of Lord Caitanya’s pastimes will bring love for Kṛṣṇa. Gradually one will come to understand the loving affairs between Kṛṣṇa and the gopīs and other associates of Vṛndāvana. Everyone is advised to continue to hear over and over again in order to greatly benefit.