Skip to main content

Text 49

Text 49

Verš

Text

śuddha-prema-sukha-sindhu,pāi tāra eka bindu,
sei bindu jagat ḍubāya
kahibāra yogya naya,
tathāpi bāule kaya,
kahile vā kebā pātiyāya
śuddha-prema-sukha-sindhu,pāi tāra eka bindu,
sei bindu jagat ḍubāya
kahibāra yogya naya,
tathāpi bāule kaya,
kahile vā kebā pātiyāya

Synonyma

Synonyms

śuddha-prema — čistá láska; sukha-sindhu — oceán štěstí; pāi — když získám; tāra — toho; eka — jednu; bindu — kapku; sei bindu — tato kapka; jagat — celý svět; ḍubāya — zaplaví; kahibāra — mluvit; yogya naya — není vhodné; tathāpi — přesto; bāule — blázen; kaya — mluví; kahile — i když mluví; — nebo; kebā pātiyāya — kdo uvěří.

śuddha-prema — unalloyed love; sukha-sindhu — an ocean of happiness; pāi — if I get; tāra — of that; eka — one; bindu — drop; sei bindu — that drop; jagat — the whole world; ḍubāya — drowns; kahibāra — to speak; yogya naya — is not fit; tathāpi — still; bāule — a madman; kaya — speaks; kahile — if spoken; — or; kebā pātiyāya — who believes.

Překlad

Translation

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi je jako oceán štěstí. Podaří-li se někomu získat byť jen kapku, může se v ní utopit celý svět. Takovou lásku k Bohu není vhodné vyjadřovat, ale blázen přesto musí mluvit. I když však mluví, nikdo mu nevěří.“

“Unalloyed love of Kṛṣṇa is like an ocean of happiness. If someone gets one drop of it, the whole world can drown in that drop. It is not befitting to express such love of Godhead, yet a madman must speak. But even though he speaks, no one believes him.”