Skip to main content

Text 40

Text 40

Verš

Texto

śuna mora prāṇera bāndhava
nāhi kṛṣṇa-prema-dhana,—daridra mora jīvana,
dehendriya vṛthā mora saba
śuna mora prāṇera bāndhava
nāhi kṛṣṇa-prema-dhana,—daridra mora jīvana,
dehendriya vṛthā mora saba

Synonyma

Palabra por palabra

śuna — prosím slyšte; mora — Mého; prāṇera — života; bāndhava — přátelé; nāhi — není žádné; kṛṣṇa-prema-dhana — bohatství lásky ke Kṛṣṇovi; daridra — ubohý; mora — Můj; jīvana — život; deha-indriya — všechny údy a smysly Mého těla; vṛthā — k ničemu; mora — Moje; saba — všechny.

śuna — escuchad, por favor; mora — Míos; prāṇera — de Mi vida; bāndhava — amigos; nāhi — no hay ninguna; kṛṣṇa-prema-dhana — riqueza de amor por Kṛṣṇa; daridra — en la miseria; mora — Mía; jīvana — vida; deha-indriya — todos los miembros y sentidos de Mi cuerpo; vṛthā — inútiles; mora — Míos; saba — todos.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Moji drazí přátelé, jste pro Mě vším, a proto vám říkám, že nemám žádné bohatství lásky ke Kṛṣṇovi. Můj život je tedy ubohý. Moje údy a smysly jsou k ničemu.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu continuó: «Queridos amigos, vosotros sois Mi alma y Mi misma vida; por eso os digo que no poseo la más mínima riqueza de amor por Kṛṣṇa. Mi vida es, por lo tanto, una miseria. Mis miembros y sentidos son inútiles.»