Skip to main content

Text 12

Text 12

Verš

Texto

hasta-padera sandhi saba vitasti-pramāṇe
sandhi chāḍi’ bhinna haye, carma rahe sthāne
hasta-padera sandhi saba vitasti-pramāṇe
sandhi chāḍi’ bhinna haye, carma rahe sthāne

Synonyma

Palabra por palabra

hasta-padera — rukou i nohou; sandhi — klouby; saba — všechny; vitasti — okolo dvaceti centimetrů; pramāṇe — na délku; sandhi — klouby; chāḍi' — vykloubené; bhinna — oddělené; haye — staly se; carma — kůže; rahe — zůstává; sthāne — na místě.

hasta-padera — de los brazos y piernas; sandhi — articulaciones; saba — todas; vitasti — unos veinte centímetros; pramāṇe — en longitud; sandhi — articulaciones; chāḍi’ — dislocadas; bhinna — separadas; haye — quedan; carma — piel; rahe — permanece; sthāne — en el lugar.

Překlad

Traducción

Klouby na Jeho rukou a nohou se někdy oddělily až o dvacet centimetrů a zůstaly spojené pouze kůží.

A veces, las articulaciones de Sus brazos y piernas se separaban veinte centímetros, quedando unidas sólo por la piel.