Skip to main content

Text 214

ТЕКСТ 214

Verš

Текст

kṛṣṇa vinā tṛṣṇā-tyāga — tāra kārya māni
ataeva ‘śānta’ kṛṣṇa-bhakta eka jāni
кша вин тш-тйга — тра крйа мни
атаэва ‘нта’ кша-бхакта эка джни

Synonyma

Пословный перевод

kṛṣṇa vinā — bez Kṛṣṇy; tṛṣṇā-tyāga — vzdání se všech tužeb; tāraśānta-rasy; kārya — úkol; māni — přijímám; ataeva — proto; śānta — úroveň vyrovnanosti; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Kṛṣṇy; eka — jedině; jāni — znám.

кша вин — без Кришны; тш-тйга — отказ от всех желаний; тра — в шанта-расе; крйа — обязанность; мни — считаю; атаэва — поэтому; нта — умиротворенный; кша-бхакта — преданный Кришны; эка — только; джни — знаю.

Překlad

Перевод

„Vzdát se všech tužeb, které se nepojí s Kṛṣṇou, je úkolem toho, kdo je na úrovni śānta-rasa. Na této úrovni může být jedině oddaný Kṛṣṇy, který se tudíž nazývá śānta-rasa-bhakta.“

«Тот, кто находится в шанта-расе, должен избавиться от всех желаний, не связанных с Кришной. Достичь этого уровня способен только преданный Кришны. Вот почему такого человека называют шанта-раса-бхактой».

Význam

Комментарий

Na této úrovni je oddaný oproštěný od veškerého hmotného požitku. Ten, kdo není rozrušený, může okamžitě zrealizovat svůj vztah s Kṛṣṇou. Oddaný na úrovni śānta-rasa je proto vždy upevněný ve své realizaci. Tento pokyn dal Uddhavovi samotný Pán. Začátek čisté oddané služby se nazývá anyābhilāṣitā-śūnya. Ten, kdo se nachází na úrovni neutrality, je osvobozený z hmotné úrovně a zcela pohroužený v duchovním životě. Slovo dama ve verši 213 znamená indriya-saṁyama – ovládnutí smyslů. Slovo dama může také znamenat pokoření nepřátel. Král musí podnikat kroky k potlačení zločinnosti svých poddaných. Velcí rājarṣiové, oddaní králové, ve svém státě potlačovali nežádoucí živly, což se dá také nazvat dama. Zde se však dama vztahuje na podmíněnou duši, která musí ovládat své smysly. Skutečná dama znamená ovládání nežádoucích činností smyslů.

На этом уровне человек полностью избавляется от стремления к материальным наслаждениям. Когда человека ничто не возбуждает и не беспокоит, он может тотчас осознать свои отношения с Кришной. Вот почему преданный в шанта-расе всегда помнит о своей духовной природе. Сам Господь говорит это Уддхаве. Начальный этап преданного служения называется аньябхилашита-шунья. Достигнув ступени шанта-расы, человек избавляется от влияния материи и утверждается в духовной жизни. Слово дама, употребленное в стихе 213, подразумевает индрия-самьяму — обуздание чувств. Слово дама также означает усмирение врагов. Царь обязан не позволять своим подданным заниматься преступной деятельностью. Великие раджариши, цари-преданные, держали в узде преступные элементы в своих царствах, и это тоже можно назвать дамой. Здесь же дама указывает на то, что обусловленная душа должна держать в повиновении свои чувства. Истинный смысл слова дама заключается в сдерживании нежелательной деятельности органов чувств.