Skip to main content

Text 159

ТЕКСТ 159

Verš

Текст

yāite eka vṛkṣa-tale prabhu sabā lañā
vasilā, sabāra patha-śrānti dekhiyā
йите эка вкша-тале прабху саб ла
васил, сабра патха-рнти декхий

Synonyma

Пословный перевод

yāite — když šli; eka — jedním; vṛkṣa-tale — pod stromem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabā lañā — beroucí je všechny; vasilā — usadil; sabāra — všech; patha-śrānti — únava chůzí; dekhiyā — jelikož věděl.

йите — проходя; эка — под одним; вкша-тале — деревом; прабху — Шри Чайтанья Махапрабху; саб ла — взяв их всех; васил — сел; сабра — их всех; патха-рнти — усталость от ходьбы; декхий — видя.

Překlad

Перевод

Śrī Caitanya Mahāprabhu v jednu chvíli poznal, že jsou ostatní unaveni, a tak je všechny zavedl pod jeden strom a usadil je tam.

По дороге Шри Чайтанья Махапрабху заметил, что Его спутники устали, и расположился с ними на отдых под деревом.