Skip to main content

Text 159

Text 159

Verš

Text

yāite eka vṛkṣa-tale prabhu sabā lañā
vasilā, sabāra patha-śrānti dekhiyā
yāite eka vṛkṣa-tale prabhu sabā lañā
vasilā, sabāra patha-śrānti dekhiyā

Synonyma

Synonyms

yāite — když šli; eka — jedním; vṛkṣa-tale — pod stromem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabā lañā — beroucí je všechny; vasilā — usadil; sabāra — všech; patha-śrānti — únava chůzí; dekhiyā — jelikož věděl.

yāite — while passing; eka — one; vṛkṣa-tale — underneath a tree; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabā lañā — taking all of them; vasilā — sat down; sabāra — of all of them; patha-śrānti — fatigue because of walking; dekhiyā — understanding.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu v jednu chvíli poznal, že jsou ostatní unaveni, a tak je všechny zavedl pod jeden strom a usadil je tam.

While walking, Śrī Caitanya Mahāprabhu, understanding that the others were fatigued, took them all beneath a tree and sat down.