Skip to main content

Text 56

Text 56

Verš

Text

vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana
śrīvāsa prabhure tabe kaila nimantraṇa
vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana
śrīvāsa prabhure tabe kaila nimantraṇa

Synonyma

Synonyms

vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; śrīvāsa — Śrīvāsa; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tabe — poté; kaila nimantraṇa — pozval.

vistāri’ — elaborating; varṇiyāchena — has described; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; śrīvāsa — Śrīvāsa; prabhure — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabe — then; kaila nimantraṇa — gave an invitation.

Překlad

Translation

Všechny tyto epizody obšírně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Jednoho dne pak Pána pozval Śrīvāsa Ṭhākura.

All these episodes have been elaborately described by Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Then one day Śrīvāsa Ṭhākura extended an invitation to the Lord.

Význam

Purport

Caitanya-bhāgavata (Antya-khaṇḍa, devátá kapitola) uvádí následující popis. Śrīla Advaita Ācārya jednoho dne pozval Caitanyu Mahāprabhua a přál si, aby Pán přišel sám, protože potom by Ho mohl pohostit k Jeho plné spokojenosti. Tehdy se stalo, že když šli ostatní sannyāsī do domu Advaity Ācāryi na oběd, zastihly je prudké přívaly deště, a tak se tam nakonec nedostali. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy přišel na prasādam sám, jak si to Advaita Ācārya přál.

The Caitanya-bhāgavata (Antya-khaṇḍa, chapter nine) gives the following description. One day Śrīla Advaita Ācārya, having extended an invitation to Caitanya Mahāprabhu, thought that if the Lord came alone He would feed Him to His great satisfaction. It then so happened that when the other sannyāsīs were going to Advaita Ācārya’s to take lunch, there was a big rainstorm, and they could not reach His house. Thus, according to Advaita Ācārya’s desires, Śrī Caitanya Mahāprabhu came alone and accepted the prasādam.