Skip to main content

Text 44

Text 44

Verš

Texto

sabā lañā kaila jagannātha-daraśana
sabā lañā āilā punaḥ āpana-bhavana
sabā lañā kaila jagannātha-daraśana
sabā lañā āilā punaḥ āpana-bhavana

Synonyma

Synonyms

sabā lañā — beroucí je všechny; kaila — vykonal; jagannātha-daraśana — návštěvu Pána Jagannātha; sabā lañā — beroucí všechny; āilā — vrátil se; punaḥ — znovu; āpana-bhavana — do svého obydlí.

sabā lañā — llevándoles; kaila — hizo; jagannātha-daraśana — ver al Señor Jagannātha; sabā lañā — llevándoles a todos; āilā — regresó; punaḥ — de nuevo; āpana-bhavana — a Su propia residencia.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom se všemi svými oddanými navštívil Pána Jagannātha a nakonec se v jejich doprovodu vrátil do svého obydlí.

Acto seguido, Śrī Caitanya Mahāprabhu y todos Sus devotos visitaron al Señor Jagannātha. Por último, acompañado de todos ellos, el Señor regresó a Su residencia.