Skip to main content

Text 23

Text 23

Verš

Texto

tabe laguḍa lañā prabhu phirāite lāgilā
bāra bāra ākāśe pheli’ luphiyā dharilā
tabe laguḍa lañā prabhu phirāite lāgilā
bāra bāra ākāśe pheli’ luphiyā dharilā

Synonyma

Palabra por palabra

tabe — potom; laguḍa — hůl; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; phirāite lāgilā — začal s ní točit; bāra bāra — znovu a znovu; ākāśe — do vzduchu; pheli' — házející; luphiyā — vyhazující do výšky; dharilā — chytal.

tabe — entonces; laguḍa — palo; lañā — tomando; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; phirāite lāgilā — lo hizo girar; bāra bāra — una y otra vez; ākāśe — en el cielo; pheli’ — arrojando; luphiyā — tras lanzar; dharilā — Él atrapaba.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal výzvu Advaity Ācāryi, vzal velkou hůl a roztočil ji. Opakovaně ji vyhazoval do vzduchu a znovu ji chytal, když padala.

Aceptando el desafío de Advaita Ācārya, Śrī Caitanya Mahāprabhu tomó un gran palo y lo hizo girar sin parar. Una y otra vez tiraba el palo al aire y lo atrapaba al vuelo.