Skip to main content

Text 168

Text 168

Verš

Text

asamartha nahe kṛṣṇa, dhare sarva bala
tomāke vā kene bhuñjāibe pāpa-phala?
asamartha nahe kṛṣṇa, dhare sarva bala
tomāke vā kene bhuñjāibe pāpa-phala?

Synonyma

Synonyms

asamartha nahe — není nemohoucí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dhare — vlastní; sarva bala — veškeré síly; tomāke — tebe; — potom; kene — proč; bhuñjāibe — nechal by trpět; pāpa-phala — výsledky hříšných činností.

asamartha nahe — is not unable; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; dhare — possesses; sarva bala — all potencies; tomāke — you; — then; kene — why; bhuñjāibe — would cause to suffer; pāpa-phala — results of sinful reactions.

Překlad

Translation

„Kṛṣṇa není nemohoucí, protože je vlastníkem veškerých sil. Proč by měl po tobě chtít, abys trpěl následky hříchů jiných živých bytostí?“

“Kṛṣṇa is not incapable, for He has all potencies. Why would He induce you to suffer the sinful reactions of other living entities?