Skip to main content

Text 167

Text 167

Verš

Text

brahmāṇḍa jīvera tumi vāñchile nistāra
vinā pāpa-bhoge habe sabāra uddhāra
brahmāṇḍa jīvera tumi vāñchile nistāra
vinā pāpa-bhoge habe sabāra uddhāra

Synonyma

Synonyms

brahmāṇḍa — ve vesmíru; jīvera — všech živých bytostí; tumi vāñchile — jestliže si přeješ; nistāra — osvobození; vinā — bez; pāpa-bhoge — zakoušení utrpení za hříšné činnosti; habe — bude; sabāra — každého; uddhāra — osvobození.

brahmāṇḍa — of the universe; jīvera — of all living entities; tumi vāñchile — if you desire; nistāra — deliverance; vinā — without; pāpa-bhoge — undergoing tribulations of sinful activities; habe — there will be; sabāra — everyone’s; uddhāra — liberation.

Překlad

Translation

„Pokud si přeješ, aby byly všechny živé bytosti ve vesmíru osvobozeny, může se tak stát, aniž bys musel zakoušet utrpení za hříšné činnosti.“

“If you desire the deliverance of all living entities within the universe, then all of them can be delivered even without your undergoing the tribulations of sinful activity.