Skip to main content

Text 71

ТЕКСТ 71

Verš

Текст

kabhu advaite nācāya, kabhu nityānande
kabhu haridāse nācāya, kabhu acyutānande
кабху адваите нчйа, кабху нитйнанде
кабху харидсе нчйа, кабху ачйутнанде

Synonyma

Пословный перевод

kabhu — někdy; advaite — Advaitu Ācāryu; nācāya — přiměl tančit; kabhu nityānande — někdy Nityānandu Prabhua; kabhu haridāse nācāya — někdy roztančil Haridāse Ṭhākura; kabhu — někdy; acyutānande — Acyutānandu.

кабху — иногда; адваите — Адвайту Ачарью; нчйа — побуждает танцевать; кабху нитйнанде — иногда Нитьянанду Прабху; кабху харидсе нчйа — иногда побуждает танцевать Харидаса Тхакура; кабху — иногда; ачйутнанде — Ачьютананду.

Překlad

Перевод

Svým zpěvem a tancem Śrī Caitanya Mahāprabhu roztančil Advaitu Ācāryu. Někdy zase roztančil Nityānandu Prabhua, Haridāse Ṭhākura nebo Acyutānandu.

Своим пением и танцем Шри Чайтанья Махапрабху побуждал танцевать Адвайту Ачарью. Иногда Он также вдохновлял танцевать Нитьянанду Прабху, Харидаса Тхакура и Ачьютананду.