Skip to main content

Text 204

ТЕКСТ 204

Verš

Текст

āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna
ра дине джаганнтхера ‘нетротсава’ нма
махотсава хаила бхактера пра-самна

Synonyma

Пословный перевод

āra dine — dalšího dne; jagannāthera — Pána Jagannātha; netra-utsava — slavnost zhlédnutí očí; nāma — s názvem; mahā-utsava — velkou slavnost; haila — slavili; bhaktera — oddaných; prāṇa-samāna — život.

ра дине — на следующий день; джаганнтхера — Господа Джаганнатхи; нетра-утсава — праздник, в который созерцают глаза Господа; нма — под названием; мах-утсава — величественный праздник; хаила — проводился; бхактера — преданных; пра-самна — сама жизнь.

Překlad

Перевод

Dalšího dne se konala slavnost Netrotsava. Tato velká slavnost byla pro oddané vším.

На следующий день наступил праздник Нетротсава. Этот великий праздник очень дорог преданным.

Význam

Комментарий

Během čtrnácti dnů, jež předcházejí samotné Ratha-yātře, probíhá obřad koupele Pána Jagannātha, po kterém je třeba Jeho tělo znovu namalovat. Tomu se říká aṅga-rāga. Slavnost Netrotsava, pořádaná s velkou okázalostí časně ráno v den Nava-yauvana, je pro oddané vším.

В течение двух недель перед Ратха-ятрой тело Господа Джаганнатхи после церемонии омовения красят заново. Это называется анга-рага. Праздник Нетротсава, который с большой пышностью отмечают утром Нава-йованы, вдыхает новую жизнь в преданных.