Skip to main content

Text 204

Text 204

Verš

Texto

āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna
āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna

Synonyma

Palabra por palabra

āra dine — dalšího dne; jagannāthera — Pána Jagannātha; netra-utsava — slavnost zhlédnutí očí; nāma — s názvem; mahā-utsava — velkou slavnost; haila — slavili; bhaktera — oddaných; prāṇa-samāna — život.

āra dine — al día siguiente; jagannāthera — del Señor Jagannātha; netra-utsava — el festival de ver los ojos; nāma — llamado; mahā-utsava — gran festival; haila — celebrado; bhaktera — de los devotos; prāṇa-samāna — la vida misma.

Překlad

Traducción

Dalšího dne se konala slavnost Netrotsava. Tato velká slavnost byla pro oddané vším.

Al día siguiente se celebró el festival de Netrotsava. Ese gran festival era la vida misma de todos los devotos.

Význam

Significado

Během čtrnácti dnů, jež předcházejí samotné Ratha-yātře, probíhá obřad koupele Pána Jagannātha, po kterém je třeba Jeho tělo znovu namalovat. Tomu se říká aṅga-rāga. Slavnost Netrotsava, pořádaná s velkou okázalostí časně ráno v den Nava-yauvana, je pro oddané vším.

Tras la ceremonia del baño del Señor Jagannātha, durante la quincena que precede a la celebración de la ceremonia de Ratha-yātrā, el cuerpo del Señor Jagannātha, después de ser lavado, precisa ser pintado de nuevo. Eso se denomina aṅga-rāga. El festival de Netrotsava, que se celebra suntuosamente en las primeras horas de la mañana del día de Nava-yauvana, es la vida misma de los devotos.