Skip to main content

Text 204

Text 204

Verš

Text

āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna
āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna

Synonyma

Synonyms

āra dine — dalšího dne; jagannāthera — Pána Jagannātha; netra-utsava — slavnost zhlédnutí očí; nāma — s názvem; mahā-utsava — velkou slavnost; haila — slavili; bhaktera — oddaných; prāṇa-samāna — život.

āra dine — the next day; jagannāthera — of Lord Jagannātha; netra-utsava — the festival of seeing the eyes; nāma — named; mahā-utsava — great festival; haila — performed; bhaktera — of the devotees; prāṇa-samāna — the life and soul.

Překlad

Translation

Dalšího dne se konala slavnost Netrotsava. Tato velká slavnost byla pro oddané vším.

The next day marked the performance of the festival of Netrotsava. This great festival was the life and soul of the devotees.

Význam

Purport

Během čtrnácti dnů, jež předcházejí samotné Ratha-yātře, probíhá obřad koupele Pána Jagannātha, po kterém je třeba Jeho tělo znovu namalovat. Tomu se říká aṅga-rāga. Slavnost Netrotsava, pořádaná s velkou okázalostí časně ráno v den Nava-yauvana, je pro oddané vším.

After the bathing ceremony of Lord Jagannātha, during the fortnight before the Ratha-yātrā ceremony, the body of Lord Jagannātha, having been washed, needs repainting. This is known as aṅga-rāga. The Netrotsava festival, performed gorgeously in the early morning of the Nava-yauvana day, constitutes the life and soul of the devotees.