Skip to main content

Text 138

Text 138

Verš

Text

sveda, kampa, vaivarṇyāśru pulaka, huṅkāra
nija-aṅga dhui’ āge cale aśru-dhāra
sveda, kampa, vaivarṇyāśru pulaka, huṅkāra
nija-aṅga dhui’ āge cale aśru-dhāra

Synonyma

Synonyms

sveda — pot; kampa — chvění; vaivarṇya — blednutí; aśru — slzy; pulaka — radost; huṅkāra — řev; nija-aṅga — své tělo; dhui' — omývající; āge — dopředu; cale — tryská; aśru-dhāra — proud slz.

sveda — perspiration; kampa — trembling; vaivarṇya — fading; aśru — tears; pulaka — jubilation; huṅkāra — roaring; nija-aṅga — personal body; dhui’ — washing; āge — forward; cale — goes; aśru-dhāra — a flow of tears.

Překlad

Translation

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil, projevilo se u Něho jako vždy pocení, chvění, blednutí, slzy, radost a řev. Slzy z Jeho očí omývaly Jeho tělo i ty, kdo stáli před Ním.

As usual, when Caitanya Mahāprabhu danced, there were perspiration, trembling, fading, tears, jubilation and roaring. Indeed, the tears from His eyes washed His body and those before Him.