Skip to main content

Text 16

Text 16

Verš

Texto

tathāpi rākhite tāṅre bahu yatna kailuṅ
īśvarera svatantra icchā, rākhite nāriluṅ
tathāpi rākhite tāṅre bahu yatna kailuṅ
īśvarera svatantra icchā, rākhite nāriluṅ

Synonyma

Palabra por palabra

tathāpi — přesto; rākhite — udržet; tāṅre — Jeho; bahu — různé; yatna — snahy; kailuṅ — učinil jsem; īśvarera — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; svatantra — nezávislého; icchā — touha; rākhite — udržet; nāriluṅ — nebyl jsem schopen.

tathāpi — aun así; rākhite — para retener; tāṅre — a Él; bahu — diversos; yatna — esfuerzos; kailuṅ — yo hice; īśvarera — de la Suprema Personalidad de Dios; svatantra — independiente; icchā — deseo; rākhite — retener; nāriluṅ — no pude.

Překlad

Traducción

„Přesto jsem se Ho zde ze všech sil snažil udržet, ale protože je Nejvyšší Osobnost Božství a zcela nezávislý, nebyl jsem úspěšný.“

«Aún así, hice grandes esfuerzos para que Se quedase aquí, pero como Él es la Suprema Personalidad de Dios completamente independiente, no tuve éxito.»