Skip to main content

Text 72

Text 72

Verš

Text

svarūpa kahe, — yāte jānila tomāra mana
tāte jāni, — haya tomāra kṛpāra bhājana
svarūpa kahe, — yāte jānila tomāra mana
tāte jāni, — haya tomāra kṛpāra bhājana

Synonyma

Synonyms

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara odpověděl; yāte — protože; jānila — znal; tomāra — Tvůj; mana — záměr; tāte — proto; jāni — rozumím; haya — je; tomāra — Tvé; kṛpāra — milosti; bhājana — příjemcem.

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara replied; yāte — since; jānila — he knew; tomāra — Your; mana — intention; tāte — therefore; jāni — I can understand; haya — he is; tomāra — Your; kṛpāra — of the mercy; bhājana — recipient.

Překlad

Translation

Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi odpověděl: „Jestliže je Rūpa Gosvāmī schopen porozumět Tvým myšlenkám a záměrům, musel od Tebe dostat zvláštní požehnání.“

Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī replied to Lord Caitanya Mahāprabhu, “If Rūpa Gosvāmī can understand Your mind and intentions, he must have Your Lordship’s special benediction.”