Skip to main content

Text 52

Text 52

Verš

Texto

nirantara rātri-dina viraha unmāde
hāse, kānde, nāce, gāya parama viṣāde
nirantara rātri-dina viraha unmāde
hāse, kānde, nāce, gāya parama viṣāde

Synonyma

Palabra por palabra

nirantara — bez ustání; rātri-dina — noc a den; viraha — odloučení; unmāde — v šílenství; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; parama — velkém; viṣāde — ve smutku.

nirantara — sin cesar; rātri-dina — noche y día; viraha — de separación; unmāde — con locura; hāse — ríe; kānde — llora; nāce — danza; gāya — canta; parama — gran; viṣāde — con tristeza.

Překlad

Traducción

V tomto stavu odloučení vypadal Pán Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci jako šílený. Někdy se smál a někdy naříkal; někdy tančil a někdy s velkým zármutkem zpíval.

Con esa actitud de separación, el Señor Caitanya Mahāprabhu parecía loco día y noche. A veces reía, y a veces lloraba; a veces danzaba, y a veces cantaba con enorme tristeza.